همه چیز درباره مانومتر اکسیژن – آنچه آنها هستند و چگونه کار می کنند

مانومترهای اکسیژن ابزارهای دقیق هستند که برای اندازه گیری فشار استفاده می شوند ، یعنی نیرویی که به دلیل اثرات وزن آن گاز یا مایع از گرانش ، توسط گاز یا مایع در واحد سطح استفاده می شود. بسته به نوع و نحوه پیکربندی آنها ، می توان مانومترها را تنظیم کرد تا اندازه گیری …

ادامه مطلبهمه چیز درباره مانومتر اکسیژن – آنچه آنها هستند و چگونه کار می کنند